BICARA PPM2U: KEKAL RELEVAN

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

YBhg Dato’/Datin/Dr/Tuan/Puan.

Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) akan menganjurkan program bual bicara PPM2U sempena sambutan Hari Pustakawan Malaysia pada ketetapan berikut:-

Tarikh: 6 Jun 2020 (Sabtu)

Masa: 10:00 pagi

Siaran Langsung melalui Facebook: PPM55

Panel Jemputan:

 1. Dr. Ghazali Mohamed Fadzil
 2. Dr. Hjh Rashidah Hj. Bolhassan

 

CABARAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT PADA MASA KINI DALAM USAHA MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN SUMBER

Oleh: Puan Nur Farizah Abdullah, Pustakawan Kanan, Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, Universiti Malaysia Terengganu

Pada masa kini, terdapat banyak cabaran besar dalam penyediaan perkhidmatan maklumat kepada pengguna dalam memastikan fungsi perpustakaan sentiasa kekal relevan sebagai pusat ilmu dalam mendokong keperluan kampus terutama pelajar dan pensyarah.  Usaha-usaha ini memerlukan inisiatif yang berterusan, apatah lagi apabila ditambah dengan peruntukan kewangan yang terhad. Perpustakaan tetap perlu menunjukkan prestasi perkhidmatan yang diharapkan oleh pengguna dalam usaha menjadikan perpustakaan sentiasa menjadi tumpuan utama pengguna dalam melakukan rujukan dan tempat carian maklumat.  Dalam mempelbagaikan perkhidmatan yang ditawarkan sebagai mendokong matlamat dan fungsi institusi, pelbagai sudut penambahbaikan diterokai bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan memberi impak yang positif kepada institusi dan juga kepada pengguna.  Penambahbaikan bukan sahaja dilihat dari sudut bilangan dan kekukuhan koleksi-koleksi yang diwujudkan, tetapi juga melihat bagaimana sumber–sumber yang sedia ada dapat dioptimumkan penggunaan dan ditambah nilai dalam usaha menarik  minat pengguna untuk menggunakan bahan-bahan tersebut.  Pelbagai langkah yang diambil dalam memastikan perkhidmatan yang ditawarkan selari dengan arus perdana pada masa kini.

Kemunculan era Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan ekonomi berteraskan ilmu (k-ekonomi) turut  menambahkan cabaran kepada perpustakaan dan pusat-pusat maklumat di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Era ICT telah memudahkan maklumat diperolehi dengan mudah melalui pelbagai perkhidmatan dalam talian. Perpustakaan dan pusat maklumat telah berubah dari institusi bahan bercetak kepada pusat sumber elektronik multimedia. Perpustakaan dan pusat maklumat sudah berkurun lamanya menyimpan bahan bercetak seperti buku, majalah, laporan sebagainya secara sistematik untuk memudahkan aliran akses maklumat oleh pengguna. Ini adalah kerana teknologi untuk penerbitan, pemuliharaan dan penyebaran pengetahuan ada dalam bentuk bahan bercetak. Malahan, dari segi kepuasan membaca, bahan bercetak tetap mendapat tempat di hati pembaca walaupun dilihat agak ketinggalan. Perpustakaan adalah khazanah pengetahuan untuk warisan keintelektualan, perolehan, proses, penyelenggaraan, dan menyediakan ilmu pengetahuan dan maklumat dalam bentuk bahan bercetak. Maklumat diperolehi dari pelbagai sumber bercetak untuk menyediakan perkhidmatan perpustakaan dan sumber maklumat. Perpustakaan dan pusat maklumat secara tradisionalnya berkongsi sumber melalui pinjaman antara perpustakaan dan perkhidmatan pembekalan maklumat. Dengan perkembangan teknologi perkakasan dan pengabungannya dengan teknologi telekomunikasi dan media telah mewujudkan anjakan paradigma di antara perpustakaan dan pustakawan. Maklumat dan pengetahuan kini disebarkan melalui pelbagai sumber media seperti pangkalan data dalam talian seperti Internet, CD-ROM sebagainya. Kita boleh mengakses sumber maklumat dengan mudah melalui Internet. Perpustakaan dan pusat maklumat perlu bersaing menyediakan produk dan perkhidmatan dalam bentuk elektronik dalam memenuhi kehendak masyarakat ICT.

Bagi keadaan sekarang, sebagaimana kita maklum, seluruh dunia sedang dilanda wabak Covid-19 yang mana negara Malaysia juga turut tidak terkecuali. PKP (Perintah Kawalan Pergerakan) yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan menyebabkan seluruh rakyatnya tidak dibenarkan keluar bekerja. Secara tidak langsung, perpustakaan perlu menjalankan fungsi secara maya dengan sepenuhnya, Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan dalam usaha memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pengguna. Sumber elektronik yang tersedia perlu dioptimakan sepenuhnya. Ini kerana para pengguna hanya bergantung pada sumber tersebut. Staf yang berkaitan sentiasa bersiap sedia untuk memastikan semua pengkalan data dapat diakses dengan jayanya dan tiada gangguan pada pelayan utama berlaku dalam tempoh tersebut. Perkhidmatan pembekalan bahan di antara perpustakaan masih lagi diteruskan dalam memenuhi keperluan pengguna terutama pelajar dan pensyarah. Walaubagaimana pun, ianya hanya terhad kepada bahan digital sahaja. Bahan bercetak tidak dapat dibekalkan kerana perpustakaan masih lagi ditutup. Keadaan ini sedikit sebanyak mendatangkan masalah kepada pengguna kerana kehendak mereka tidak dapat dipenuhi. Melihatkan keadaan ini, barulah kita nampak betapa pentingnya koleksi e-book sebagai bahan kedua selepas buku bercetak.

Pihak perpustakaan turut membuat kerjasama bersama dengan pihak penerbit seperti pembekal pengkalan data dalam usaha membantu pengguna menggunakan maklumat pengkalan data dengan sebaiknya. Tenaga pengajar daripada pihak penerbit menyediakan platform seperti webinar,zoom dan lain lain kemudahan komunikasi untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan pengguna. Melalui Latihan pengkalan data yang disediakan oleh penerbit, pengguna dapat mempelajari kaedah-kaedah baru carian maklumat di samping tambah nilai kemahiran yang telah sedia ada. Walaupun perpustakaan tidak dapat beroperasi seperti sedia kala, kita masih dapat memenuhi kehendak pengguna dalam pencarian maklumat.

Kesimpulannya, perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan perlu ditambah dan ditingkatkan secara berterusan bagi memastikan keperluan pelanggan dipenuhi sepanjang masa.  Perpustakaan telah banyak memperkenalkan perkhidmatan atau inisiatif bagi memastikan kewujudan perpustakaan kekal dirasai oleh pengguna.  Perkhidmatan atau inisiatif berterusan ini akan senantiasa digarap dengan berpandukan kepada peluang-peluang yang ada bergantung kepada peruntukan kewangan dan tenaga kerja yang tersedia.  Bagi membantu perpustakaan menentukan perkhidmatan dan inisiatif yang ingin diperkenalkan, aspek-aspek seperti fungsi, cabaran, kekangan serta bentuk perkhidmatan perlu dititik berat bagi memastikan perkhidmatan dan inisiatif tersebut bermanfaat kepada pengguna.  Hala tuju masa hadapan juga perlu dirangka bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan dapat mengoptimumkan penggunaan sumber sedia ada menggunakan pendekatan yang bijak. Satu perubahan drastik perlu dilakukan seiring dengan situasi semasa yang sedang berlaku. Mudah mudahan perkhidmatan perpustakaan sentiasa cemerlang di hati pengguna.

Bekerja dari Rumah (WFH) : Cabaran Pustakawan Perolehan

Oleh: Puan Norsollehah Ahmad – Pustakawan Kanan, Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, Universiti Malaysia Terengganu

 

Bermula pada 18 Mac yang lalu sehingga penghujung Mei 2020, arahan bekerja dari rumah yang telah dilaksanakan sebaik mungkin oleh staf agensi awam dan swasta kini menunjukkan kelebihan dan kelemahan yang tersendiri terutama kepada staf Bahagian Perolehan, Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah (PSNZ), Universiti Malaysia Terengganu (UMT).

Seperti mana diketahui umum, bahagian ini selalunya melaksanakan kerja-kerja membuat proses pesanan bahan untuk koleksi perpustakaan. Bagi memastikan perkhidmatan ini tidak tergendala, proses-proses kerja tersebut tetap diteruskan di kediaman masing-masing sejajar dengan arahan bekerja dari rumah Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan COVID-19.

Untuk pengetahuan pembaca, penggunaan sistem ILMU di PSNZ telah dinaik taraf daripada client base kepada web  base dan dikenali sebagai Wilmu. Perkara ini telah memberi peluang kepada  staf bahagian perolehan untuk melakukan kerja hakiki dengan keadaan yang lebih fleksibel berbanding keadaan yang sebelum ini dimana kerja tersebut hanya dapat dilaksanakan di pejabat sahaja. Namun begitu, sebelum sistem tersebut benar-benar dapat digunakan sepenuhnya, PSNZ perlu mengambil beberapa tindakan keselamatan. Antaranya ialah memastikan sistem tersebut mampu menjamin keselamatan data dan bahagian perolehan perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan PSNZ dan Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi untuk mengguna pakai sistem baru tersebut.

Menu modul perolehan dalam sistem ILMU

Secara ringkas, penggunaan Web base ini banyak membantu kerja-kerja perolehan pada langkah awal pemprosesan pesanan bahan iaitu proses “bibliographic organisation” yang mana kita perlu memasukkan butiran utama bahan – bahan yang telah dipilih oleh para pensyarah. Selain daripada proses “bibliographic organisation”, proses kerja melibatkan “order maintainance” juga dapat dilakukan dengan mudah dimana kita dapat memasukkan data-data yang berkaitan dengan pemohon dan juga pembekal buku yang terlibat.

Penggunaan komputer di optimumkan. Foto sumber Google.

Selain daripada melakukan proses kerja menginput data bahan-bahan yang dipesan, staf bahagian perolehan juga perlu melakukan beberapa kerja lain berkaitan. Misalnya, menguruskan permohonan daripada para pensyarah untuk tambahan koleksi rujukan khusus bagi kursus baharu, bahagian perolehan perlu menyemak status bahan tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan sistem Wilmu pada menu OPAC. Semakan status bagi setiap permohonan ini penting bagi memastikan tiada pembelian bertindih dibuat.

Paparan OPAC dan Login User di laman web PSNZ

Seterusnya, bahagian perolehan perlu memastikan setiap permohonan dan pertanyaan diberi maklumbalas melalui emel, apabila semakan status telah dibuat di OPAC. Setelah ianya dilakukan, bahagian perlu memaklumkan pula kepada pembekal buku yang telah berdaftar dengan UMT bagi tindakan pembelian dan penghantaran.

Untuk pengetahuan pembaca lagi, perolehan bahan untuk koleksi perpustakaan sebenarnya tidak tertumpu kepada bahan bercetak sahaja. Ianya juga melibatkan proses perolehan bahan-bahan digital dalam talian. Sepanjang tempoh PKP ini, PSNZ telah membeli 20 platform buku elektronik yang merangkumi tajuk-tajuk buku rujukan yang telah dipilih oleh para pensyarah untuk proses pembelajaran dan penyelidikan. Secara huraian, buku elektronik atau e-buku (bahasa Inggeris: electronic book, juga e-book) ialah sejenis medium penyampaian maklumat yang merujuk kepada paparan data digital seakan buku fizikal yang mengandungi pelbagai maklumat dalam bentuk teks, gambar atau kedua-duanya. Terbitan sebegini boleh dibaca menggunakan aplikasi elektronik yang khusus dengan paparan atau skrin leper yang boleh dilihat dan disentuh secara maya seperti komputer riba, komputer tablet dan telefon pintar. Ketika ini, warga UMT yang berminat mengakses buku elektronik boleh melakukannya secara terus dari portal PSNZ walaupun dari luar kampus dengan aplikasi khas yang dikenali sebagai ezproxy.

buku elektronik. Foto sumber Google.

Sementara itu, bekerja dari rumah telah memberikan pelbagai cabaran kepada staf yang berkhidmat di bahagian perolehan terutama hal-hal berkaitan dengan pengurusan peruntukan dan perbelanjaan. Setiap tahun, bahagian perolehan perlu memohon peruntukan pembelian bahan untuk koleksi perpustakaan. Peruntukan ini akan diagihkan mengikut aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang tahun tersebut. Proses tersebut akan melibatkan sebutharga daripada pembekal dan proses pembayaran dengan pihak bendahari dan memerlukan dokumen-dokumen fizikal.

Sepanjang tempoh PKP ini, adalah menjadi cabaran utama kepada bahagian perolehan bagi meneruskan kerja-kerja terbabit terutama dari segi kelancaran rangkaian internet. Kelajuan internet memainkan peranan penting dalam memastikan proses memasukkan data dapat dilakukan dengan baik. Kelemahan ketara yang dapat dilihat sekiranya rangkaian internet ini bermasalah dan risiko kehilangan data butiran bahan yang telah kita masukkan. Sekiranya data tersebut hilang maka ianya akan menjejaskan produktiviti kerja staf bahagian perolehan. Oleh itu, pelaksanaan kerja dari rumah untuk tugas sebegini sememangnya memerlukan rangkaian dan kelajuan internet yang tinggi. Dalam masa yang sama perkakasan seperti laptop atau komputer juga menjadi satu keperluan utama dalam memastikan proses kerja tersebut tadi berjalan dengan lancar.

Kesimpulannya, kerja dari rumah ini banyak memberi impak positif dalam diri  staf bahagian perolehan terutama dalam hal pengurusan masa. Meskipun beberapa tugas tidak dapat dilaksanakan dengan kadar 100% namun boleh dikatakan 60% kerja hakiki dapat dilaksanakan di kediaman masing-masing. Bagi proses kerja yang perlu dilaksanakan di pejabat seperti melakukan cetakan slip pesanan bahan, memproses permohonan invois dan proses asingan awal fizikal bahan akan diteruskan apabila staf dibenarkan bertugas ke pejabat kelak.

Selain itu, perkara penting yang kita perlu hadapi apabila bekerja dari rumah ini adalah berdepan dengan karenah anak-anak bagi mereka yang sudah berkahwin. Suasana dan persekitaran yang berbeza  ketika mana dalam pada masa yang sama kita perlu menyelesaikan tugasan tersebut di rumah sesungguhnya menuntut kita untuk kuat bersabar.  Kemahiran membahagikan masa dan cara kita tangani apa-apa bentuk krisis adalah merupakan faktor penting. Pada hemah penulis,  semua orang tidak berada di situasi yang sama dari segi kelengkapan peralatan dan rangkaian internet dalam meneruskan kerja dari rumah ini, namun apabila wujud kemahuan melakukan tugas melebihi kemampuan untuk hadapi pelbagai cabaran tersebut,  kekurangan yang ada pasti dapat diminimakan dan tugas dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.

 

RENUNGAN AHLI MAJLIS PPM SEMASA PKP: 10 STANZA PKP COVID-19

Oleh: Dr Khasiah Zakaria, Setiausaha Kehormat PPM 2018/2020 dan Ketua Pustakawan Universiti Malaya.

 

Introduction from poem by Jazz …

 

Life is a lovely game

Don’t play for the name

To be a worthy master

You have to play it faster (better)

 

Life is lovelier with MCO?

Adalah keseronokannya bila kerja dari rumah …ye lah x perlu lalui kesesakan jalanraya – tak perlu gosok baju – tak perlu beli makanan dari kafe – ye ke?

STANZA 1 -Utropolis

(PKP hari ke 5 … cuba bake kek tiramisu haha …)

 

Mengimbau kembali hari ke 5 PKP … sayur dan buahan dah habis …. google2 … hah ok … saya jumpa tempat beli barang – Utropolis ada Glen’s Grocer … let’s drive (alone, ok?) ok temperature scan 36.6 Celsius … diberikan sarung tangan plastik … semprotkan ke tangan sanitizer … check-in jam 11.45 … check out jam 12.35, kos RM120.00 for 13 items … Alhamdulillah. Hari ke 6 – ke 25, tawaran daging kambing perap … buah-buahan tempatan … tawaran sayuran Cameron Highlands … aiyyoh x perlu keluar rumah, ok! No more shopping at the wet market … no more Sunday Bazaar …no more Aeon’s window shopping … stay home2.

 

Point taken 1: Alangkah nikmatnya dan seronoknya seminggu sekali keluar beli sayur dan beberapa barangan dapur.

 

STANZA 2 – Barefoot Girl

(PKP hari ke 9 … cuba nak buat pizza … jadi lempeng … keras pulakk)

 

DBP minta rakamkan video dengan tajuk “ÏNTAI KAMI ANTARA NAMPAK”. Habis satu rumah aku pusing untuk dijadikan studio … lebih kurang macam kucing Kitty ku yang mahu beranak … usung lappy dari atas ke bawah … ke dapur … aduh penat … bukan mudah untuk jadi speaker online ni … sudahnya aku mengambil latarbelakang rak buku di ruang tamu. Siap.

 

Bayangkan … lagu latarbelakang muzik di pejabat rumah – at home office – “Al Bint Al Chalabiya” (Assi Rahbani – Mansour Rahbani) from Capitol’s album “Music for an Arabian Night” with Ron Goodwin and his Orchestra & the title “Barefoot Girl” … teringat zaman kanak-kanak, memang tidak pakai kasut … kasut ku yang pertama adalah kasut yang telah lusoh pemberian sepupu ku … kasut kedua kasut baru, tapi dibuat dari plastik … habis melecet … pedih … ia tidak melemahkan semangat ku untuk ke sekolah … Alhamdulillah tidak juga menyebabkan masalah untuk jadi pelajar terbaik.

 

Susun ala library at home … rak dah buruk … dinding berair berbau masam … aiyyoh bila nak baiki … paip bocor di sinki, di tandas aras 1.   Dinding terkopek … atap bocor … tunggu PKP tamat.

 

Point taken 2: Baiki mana yang perlu, syukurlah kita ada rumah untuk Stay Home!

 

STANZA 3 – SU PPM

(PKP hari ke 15 … cuba bake kek oren … keras pulakk)

 

Sejak dilantik pada Mac 2018 hingga kini, sudah 2 tahun 2 bulan jadi SU PPM … agak kalut juga … ternampak fail PPM satu longgok … semua tugasan perlu siap pada 25 Julai 2020 … dengan AGM dalam talian.

 

Point taken 3: Teruskan angan-angan Pustakawan Malaysia menerobos garisan khatulistiwa … menerobos 7 benua – bersangatan dijemput dan dipanggil untuk berkongsi idea … kita lah tu … kita yang ada rasa sungguh-sungguh ingin memberi manfaat kepada komuniti, masyarakat.

 

STANZA 4 – Pustakawan, Lebat Buah Fikiranya untuk di Hadam

(PKP hari ke 15 … cuba bake kek oren … keras pulakk)

 

Hai Pustakawan!

Akar budimu perlu menjunam dalam jauh ke bumi … ranting ilmu mu perlu bersulur paut menerjah langit

Kitalah pustakawan kuat untuk dipaut aqalnya, teguh untuk di pegang kata janjinya

Rimbun daunnya untuk penyelidik berteduh dalam naungan budi

Lebat buah fikiranya untuk di hadam

 

Untuk rakan:

Pustakawan serba ada ilmu sepatutnya menjadi lebih tawaduk merunduk

Mencari ilmu demi kebaikan

Kita kah itu yang always – cut-copy-paste forward

Kita kah itu yang sering onar merujuk tanpa penghormatan kepada penulis asal

Pustakawan itu mengkatalog ilmu alam dan dunia

Pustakawan itu perlu menjadi role model masyarakat membaca dan berilmu

 

STANZA  5 – PLAI & Emerald

(PKP hari ke 15 … bake cookies … hmmm)

 

How to be online during MCO?

Cerita 1:

Pembelajaran dalam talian sangat bergantung pada akses Internet … pelajar diberi tugasan melalui Google Form atau Quiz, tetapi tidak semua dapat memperoleh akses.

 

Ada pelajar yang tidak memiliki data plan, dan ini adalah masalah bagi keluarga dengan anak lebih dari satu yang bersekolah tetapi hanya ada satu telefon bimbit.

 

Pelajar yang tidak mempunyai data Internet mungkin akan ketinggalan dalam pengajian mereka.Maka pensyarah harus memanggil mereka untuk memberitahu tentang kerja rumah dan buku teks mana yang akan digunakan.

 

“Sangat sukar untuk mengadakan kelas dalam talian … Saya telah cuba mengguna Google Meet tetapi tidak mudah dan beberapa ibu bapa terpaksa keluar rumah untuk mendapatkan akses Internet

 

 

 STANZA 7 – Legal Deposit Library

(PKP hari ke 15, jam 10.00 pagi … cuba bake kek oren … keras pulak)

 

Hari pertama ke pejabat untuk lihat dan pantau … sempat semak buku di rak 2234 aras 3, bertemu sebuah buku terbitan Cambridge University Press tahun 1999 … sempat selak mukasurat pertama, hp ringing – eh, jom lawat PPZ.

 

Esok intai emel dari CALAB … Google … haha! Teringat pula dengan keperluan perpustakaan universiti agar jadi legal deposit library … ye lah mengapa hanya Perpustakaan Negara Malaysia saja yang boleh?

 

Here is a statement from Wikipedia (ouch!) “Cambridge University Library is one of the six legal deposit libraries under UK law, the others being the British Library, the National Library of Scotland, the National Library of Wales, the Bodleian Libraries, Oxford, and the Library of Trinity College, Dublin.

 

STANZA 8 – CERS in UML Libguide

(PKP hari ke 18 … Hujan lebat, Alhamdulillah … Mama, bumbung bocor!)

 

Pustakawan Malaysia responsive dengan persekitaran? Ya sungguh … ini satu contoh dari bebebrapa juta contoh yang ada……Khidmat CERS UM (parking di LibGuide, ok?)

 

CERS platform allows online collaboration between evidence-based medicine experts, librarians, doctors and medical students and offers new ways to engage with faculty and colleagues, building stronger, more successful faculty library relationships CERS LibGuide functions as a platform to share knowledge and information on COVID-19 based on evidence obtained from research papers and appraised by clinicians and specialists. It aims to assist clinicians, researchers and students by retrieving best available evidence regarding COVID-19.

(Sumber: https://umlibguides.um.edu.my/covid19/AboutUs)

 

 

STANZA 9 – Peranan Pustakawan

(PKP hari ke 20 … penghawa dingin buat perangai – duhh … berpeluh laa)

 

Peranan pustakawan? Soalan dari siapa? Diri sendiri?

Peranan apa? Mengapa perlu berPERANAN? Apakah PERANAN di sukai? Disegani?

Baca sini ….”The role of librarians continually changes as social and technological needs shift. Librarians deal with information in a plethora of formats, such as books, magazines, newspapers, electronic resources, manuscripts, and photographs. They also provide other information services, such as information literacy instruction and coordination with community groups to host public programs. There is a long list of different types of librarians: archivists, collection development or acquisitions librarians, electronic resource librarians, school librarians, instruction librarians, media specialists, outreach librarians, public service librarians, reference or research librarians, systems librarians, technical service librarians, children’s librarians, and young adult librarians. Some experienced librarians also work in administrative positions.”

(Sumber: https://www.sparkpeople.com/mypage_public_journal_individual.asp?blog_id=6667335)

 

Hai Pustakawan!  Tegurlah diri sendiri

Bukan serakah pangkat yang dikejar tanpa integriti

Mengejar kedudukan seolah itu sajalah hak PERIBADI

Orang lain tidak layak orang lain tidak punya jatidiri.

 

Idea kita saja yang terbaik

Perangai kita saja yang paling molek

Suara kita saja perlu didengari walaupun berbisik

Tindakan kita saja yang diperbolehkan, tindakan orang lain perlu dirisek.

 

MONOLOG 1:

 • Aku pustakawan berinspirasi berintegriti berinovasi— meh… sini sijil Penghargaan!
 • Siapa perlu sijil Penghargaan? Untuk apa sijil Penghargaan?
 • Bukankah katanya semua kerja-kerja ikhlas?
 • Jadi mengapa perlukan sijil? Haah! Celaru …

 

STANZA 10 – Librarians from Nineveh

(PKP hari ke 30 … pinggang sudah mula menjerit-jerit – maklumlah tiada kerusi pejabat dirumah ku)

 

Cuba hadam yang ini pulak …

 1. “Librarians date back to the eighth century BCE, when Ashurbanipal, King of Assyria, introduced librarianship as a profession after he put a library in his palace in Nineveh. The “keeper of books” at his library oversaw thousands of tablets. Following the death of Alexander, the Great in 323 BCE, Ptolemy created the Great Library of Alexandria, which housed all Greek literature and was known for its famous librarians, such as Callimachus …”.

(Sumber: https://www.sparkpeople.com/mypage_public_journal_individual.asp?blog_id=6667335)

 

Bagaimana pula cerita para penulis ilmu yang kemudiannya menulis ilmu pengetahuan mereka di kepingan-kepingan dedaunan

 1. “At the end of the Roman Republic and at the beginning of the Roman Empire, Roman aristocrats often had libraries in their homes. Some lent out materials as librarians would. Some Roman emperors created public libraries where scholars worked as librarians. Following the fall of Rome, librarians worked in Christian monasteries. They often oversaw monks who copied books. A little while later, people called libraries worked to expand cataloguing, inventory, and classification.

(Sumber: https://www.sparkpeople.com/mypage_public_journal_individual.asp?blog_id=6667335)

 

Aduhai teringat laci-laci kad katalog di perpustakaan uitm…..kita berdiri berjam-untuk susun kad, dan buat semakan kad …

 1. After re-emerging in the fourteenth century, universities began having libraries and librarians. Private libraries developed in Europe during the Renaissance, which were planned and organized by librarians. Materials were restricted, but libraries were open to the public.

(Sumber: https://www.sparkpeople.com/mypage_public_journal_individual.asp?blog_id=6667335)

 

Perpustakaan kini bahan berjuta-juta namun tidak ramai yang sudi menjengok

 

 1. Librarians soon created the Bibliotheca Universalis, a universal listing of all printed books. The influence of these librarians and the use of Bibliotheca Universalis changed libraries. Literature meant for entertainment began being included with literature of academic importance. Oxford’s Bodleian library was opened at this time, which was known as the first modern library.

(Sumber: https://www.sparkpeople.com/mypage_public_journal_individual.asp?blog_id=6667335)

 

Perpustakaan tertua di Malaysia ialah di Penang, perpustakaan awam … dulu hanya mereka yang dijemput khas saja boleh hadir ke perpustakaan

 1. Libraries also became more efficient after the library catalogue made its debut in 1595.

(Sumber: https://core.ac.uk/download/pdf/10201295.pdf)

 

Akses koleksi adalah segalanya 

 1. Professionalization of librarians started in the nineteenth century, when the first training school and universities related to the profession were opened, the first professional library associations were formed, and the first licensing procedures were started.

(Sumber: https://core.ac.uk/download/pdf/4813988.pdf)

 

Apakah makna profesionalisma. Cara berpakaian? Pangkat? Kelulusan akademik? Penulisan? Atau integriti? Atau kesanggupan melaksanakan tugas hingga sempurna?

 1. A similar amount of women and men worked as librarians in 1920, but eighty percent of librarians were women by 1960. The number remains close to this today. On National Librarian Day, we honor librarians for the role they play in connecting us with information at libraries.

(Sumber: https://blog.oup.com/2011/06/librarian-census/)

 

#stayhome

#stayinformed

#stayrelevant

NEN/Edit 27.05.2020

MUSINGS OF PPM COUNCIL DURING MCO: WHAT DID I DO DURING MCO?

By: Dr. Ghazali Mohd. Fadzil, Chair of Committee on Professional Development PPM 2018/2020

 

I was away when the MCO was announced and the three of us flew home on the second day of the MCO. The trip was something that I could not cancel due to a very important reason. It was a lifetime experience being in a new situation that can be another blog entry.  For now, I leave it at that.

 

Being at home most of the time is nothing new to me. A recluse like me really excels in that environment. It has been a major component of my daily life since my retirement when I do not have any important meeting outside. The MCO is just a very natural life for me and for that I thanked Allah SWT. In fact, I have just been presented a golden platter for the goose to lay its golden eggs.

 

Since it was my normal life enhanced, I dedicated my time staying home, even more, to do what I had left not done. Especially all my writings that were stashed far inside my hard disk. Apart from writing, my daily routine would be watching either Korean, Malay or just any romantic drama. Sometimes I just do both at the same time. Due to the MCO, other new opportunities crop up in my life. Firstly, social media became really mainstream and the staple for almost everybody not only the new generation. Because of being at home most of the time, everyone is beginning to be creative with what they have. All sorts of games, trivia and ideas emerged. Posting daily is not a must but becomes a necessity for some people. Since I am into photography and travels, I repost a lot of my old photos. Two weekends into the MCO, we heard and saw negative reactions on how Malaysians are handling the situation. Some just could not cope and unwanted stress began to show up and became painful to some. To ease the situation, a group of us started to introduce bibliotherapy materials into the social media space. Since I have my photo collection, I started posting my photos with positive words as captions.

 

Apart from that I started to explore the web conference, online meeting and learning, and streaming applications such as FB Live, Stream Yard, Microsoft Meet and Zoom. In fact, the younger group among our profession started to use them to create online content. I did it as well beginning with an online discussion with my train spotters and photography groups. Then I ventured into my solo book talk and reading. So far it was fun and encouraging. The best feeling was that I could really contribute to making not only our profession better by Malaysia and Malaysian as a whole.

 

Well, the list of daily routine could be writing, blogging, drama watching, photo editing, FB Live and thinking. The easiest would be watching drama and the most challenging is writing especially when suddenly your writing mind is blocked for whatever reason. In that event, I switch to watching a drama. All these done without me leaving my room, in fact without leaving my table. My MCO world is one Apple iMac and MacBook each. With stable internet connection I am actually virtually on the train travelling all over the world as well. I have many years of travel notes and pieces of writing about my life scattered around everywhere in my laptops and papers. I began to put all these together and the bulk of my writings now.

 

One of the biggest gifts of COVID-19 has got to be more time for me to think. Half of my thinking efforts are on the world of Librarianship, Information and Knowledge Management. To me, COVID-19 is a blessing for all the three domains and information professionals.

 

NEN/Edit 27.05.2020

PENGALAMAN SEPANJANG PKP COVID-19

Oleh: Haslina binti Husain (P1139), Pustakawan Kanan, Perpustakaan Universiti Malaya.

Pada pertengahan Mac 2020, Malaysia telah digegarkan dengan virus COVID-19 yang menyerang manusia. Penyakit tersebut yang bermula dari Wuhan, China dan telah merebak ke banyak tempat di kawasan China. Pelbagai peringkat usia telah menjadi mangsa keadaan itu. Namun sehingga sekarang penawarnya belum dijumpai. Malaysia turut tidak terkecuali ramai juga yang meninggal akibat penularan wabak itu. Peningkatan mendadak serangan COVID-19 ke atas manusia menyebabkan Malaysia memerintahkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sebanyak empat fasa sehingga awal Mei 2020. Bermula 4hb Mei 2020, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) telah dikuatkuasakan di beberapa tempat.

Pengalaman sepanjang PKP ini sudah tentunya amat tertekan kerana keadaan yang memerlukan semua orang berada di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Hanya ketua rumah yang boleh keluar mencari keperluan yang benar-benar diperlukan sahaja. Kerajaan mengetatkan lagi kawalan pergerakan dengan menempatkan Polis dan Tentera di beberapa kawasan seperti lebuhraya. Namun, sebenarnya di sebalik kawalan itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga keselamatan semua pihak. Ini kerana kita sedang berperang dengan virus yang kita tidak nampak.

Dalam akhbar atas talian Malaysiakini yang diakses 6hb Mei 2020 menyatakan rata-rata penduduk masih takut untuk keluar dan hanya keluar untuk membeli barang keperluan asas seperti beras, sayur dan keperluan lain di kedai runcit atau pasar raya berdekatan. Begitu juga pengalaman saya sendiri membeli barang dapur di 7-Eleven di Kg Badang, Jalan PCB, Kota Bharu, Kelantan di mana pelanggan perlu berbaris di luar dan menjarakkan diri antara satu sama lain kira-kira 1 meter.

Beratur di 7-Eleven di Kg Badang, Jalan PCB
Notis pemberitahuan untuk urusan ATM dan pembelian
ditampal di pintu masuk 7-Eleven
Notis pemberitahuan keperluan memakai mask/penutup muka
kepada pembeli ditampal di pintu masuk 7-Eleven

Manakala di Bandar Kota Bharu tidak banyak kenderaan seperti sediakala, gambar ini kebetulan saya ingin mencari barang keperluan dan mengambil kesempatan merakamkan gambar sebagai pengalaman.

Bandar Kota Bharu berdekatan Medan Ilmu, Kota Bharu

Pengalaman lain juga turut dirasai oleh saya sendiri di mana perlu memakai ‘mask’ dan membawa bersama ‘hand sanitizer’ setiap kali mahu keluar rumah mencari barang keperluan dapur. Fasa pertama dan kedua memberi gambaran bahawa semua orang perlu duduk di rumah dan tidak boleh keluar sesuka hati. Kereta lengang di jalan raya dan semua orang mengambil langkah berhati-hati supaya tidak dijangkiti penyakit COVID-19. Media massa dan media elektronik juga tidak lekang menyiarkan maklumat terkini tentang COVID-19. Media sosial seperti Whatsapp dan Youtube juga turut berkongsi cerita mengenai COVID-19. Perdana Menteri juga memberi ucapan dari semasa ke semasa tentang PKP dan PKPB. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) juga tidak terkecuali memaklumkan perkembangan terkini tentang wabak COVID-19 ini.

Bermulanya PKP, saya sudah bersiap sedia memandangkan virus tersebut tidak nampak dengan mata kasar kita. Oleh yang demikian, setiap kali ingin mencari barang dapur saya akan mengambil langkah keselamatan dan membuat penjarakan sosial antara satu sama lain seperti contoh berada di kedai runcit dan tempat jualan barangan basah seperti ikan, sayur dan ayam. Di tempat saya sendiri iaitu di Kg Kijang, peniaga dan penjual mengambil langkah keselamatan sosial dengan membuat tanda jarak 1meter sewaktu berurusan. Pihak Penguatkuasa Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) juga kerap membuat rondaan dan memberi arahan supaya mengambil langkah keselamatan. Tidak terkecuali juga van kesihatan bergerak yang memberi makluman tentang penularan wabak ini dan meminta orang ramai mematuhi aspek keselamatan seperti memakai mask, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer setiap kali berurusan jual beli, dan penjarakan sosial.

Sebaik sahaja pulang dari pasar, saya perlu membersihkan diri dan mencuci pakaian supaya penyakit COVID tidak menjangkiti saya mahupun keluarga saya di rumah. Langkah-langkah keselamatan ini perlu diamalkan bukan sahaja semasa COVID malah perlu dijadikan amalan seharian semua orang. Ini kerana semasa kita berada di pasar tahap kebersihan amatlah rendah. Apabila membawa pulang barang basah perlulah kita cuci bersih supaya segala kekotoran dan kuman mati.

Apabila keperluan bahan kering sudah habis saya perlu mendapatkannya di pasar raya yang jauh sedikit. Saya memulakan perjalanan melalui jalan kampung dan sesudah sampai, pekerja pasar raya mengambil suhu badan dan menyembur ‘hand sanitizer’ ke tangan saya dan pengunjung lain yang datang ke pasar raya tersebut. Tapi saya tidak lupa memakai mask. Setelah selesai saya melalui jalan yang lain namun terserempak dengan sekatan Polis dan Tentera. Pegawai Polis bertanyakan tujuan saya keluar dan saya memaklumkan kepada beliau saya mencari barang keperluan dapur dan beliau melepaskan saya. Alhamdulillah, satu hari saya pergi mendapatkan ubat susulan untuk ibu saya di Klinik Kesihatan Penambang dan sekali lagi saya perlu melalui sekatan Polis, lalu saya memaklumkan kepada beliau yang saya ingin mendapatkan ubat untuk ibu saya dan beliau melepaskan saya. Kawalan oleh pihak Polis dan Tentera ini bukan sahaja menjaga keselamatan saya dan orang ramai malah mengurangkan lagi jenayah di kawasan saya.  Kedai roti berdekatan rumah saya juga mengamalkan penjarakan sosial dan penggunaan sabun pencuci sebelum membuat urusan pembelian di dalam kedai tersebut.

Peralatan sabun, tisu dan air diletakkan di luar kedai roti,
juga notis terhad dua orang sahaja boleh memasuki kedai

Pengalaman bekerja dari rumah juga menuntut kesabaran kerana saya menggunakan ‘prepaid’ yang mana perlu ditambah nilai setiap kali kehabisan. Walaubagaimanapun, saya gigih menyelesaikan kerja yang dipertanggungjawabkan seperti contoh mengajar Sesi Kemahiran Maklumat GIG1004 melalui ‘video call’ setiap hari selasa jam 9.00 – 10.00 pagi bermula 28 April 2020 yang lalu, menyemak latihan pelajar melalui ‘Spectrum’, menjawab soalan ‘livechat’ daripada pengguna setiap hari Selasa dan Khamis jam 3.30 – 5.00 petang. Pihak Perpustakaan juga turut menyediakan ‘group whatsapp’untuk memudahkan makluman dan membincangkan kerja yang perlu dilakukan dari semasa ke semasa samada di rumah mahupun yang perlu hadir ke pejabat (dengan kelulusan Ketua Pustakawan). Untuk ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah seperti saya juga menerima pengajaran dan pembelajaran (PDP) melalui ‘group whatsapp’. Anak perempuan saya yang berumur 11 tahun turut menggunakan telefon untuk membuat kerja sekolah yang diberi oleh guru melalui ‘Google Classroom’ dan juga mengikuti tusyen atas talian setiap hari Sabtu bermula 10.45 pagi – 12.15 tengahari menggunakan aplikasi zoom.

Panggilan video bagi kursus GIG1004 antara saya
dengan salah seorang pelajar Kumpulan 18

Banyak pengalaman pahit dan manis semasa PKP ini, yang manisnya sudah tentu dapat duduk bersama keluarga di kampung itupun secara kebetulan kerana saya pulang ke kampung semasa cuti sekolah. Pada masa itu juga, pihak kerajaan mewujudkan PKP sehinggalah hari ini 9hb Mei 2020. Pahitnya ialah saya sendiri tidak tahu keadaan harta benda di Kuala Lumpur kerana dekat sebulan lebih saya berada di kampung. Namun, saya bernasib baik kerana jiran saya di Kuala Lumpur kerap memaklumkan keadaan rumah dan kereta saya di sana. Untuk urusan kerja pula, seperti mengkatalog tidak dapat saya lakukan kerana kegagalan memuatnaik sistem Workflows disebabkan saya menggunakan ‘prepaid’. Namun, saya cuba juga menyiapkan kerja yang lain seperti membuat ulasan buku (berjaya membuat 1 ulasan buku dan 1 ulasan artikel kertas kerja persidangan untuk dimuatkan dalam penerbitan Perpustakaan iaitu Kekal Abadi), menjawab soalan ‘livechat’, memberi konsultasi kepada pelajar, mengajar GIG1004 secara atas talian dan menjawab soalan daripada pihak pengurusan Perpustakaan melalui ‘group whatsapp’ bagi memenuhi pencapaian Penilaian Prestasi Tahunan 2020.

Pengalaman ini tidak dapat saya lupakan dan akan saya jadikan sebagai memori indah.