Sebuah Daerah Sastera Sunda

Oleh : Siti Wahida Amanullah & Ruzita Kamis, Pustakawan UKM   Tanah Sunda menurut sumber setempat merujuk kepada kerajaan yang pernah ada di Tatar Pasundan (wilayah bahagian barat pulau Jawa, sebahagian besar wilayahnya termasuk jajahan Jawa Barat dan Banten) pada masa lalu sebelum berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut pelbagai sumber, kerajaan Sunda didirikan pada tahun 669 oleh […]

Read More Sebuah Daerah Sastera Sunda

Maklumat untuk Direktori Perpustakaan Islam / Information for Islamic Libraries Directory

Kepada semua warga kerja Perpustakaan Islam di seluruh Malaysia, Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Kumpulan Khusus Perpustakaan Islam, Persatuan Pustakawan Malaysia berhasrat menerbitkan satu direktori perpustakaan Islam di Malaysia bagi membangunkan profil perpustakaan Islam Negara ini. Dengan yang demikian, kami ingin memohon sokongan dan kerjasama Tuan/Puan untuk mengisi maklumat yang berkaitan melalui borang yang disediakan pada […]

Read More Maklumat untuk Direktori Perpustakaan Islam / Information for Islamic Libraries Directory

Bengkel Keserakanan dan Kesepunyaan Bidang Data dan Maklumat

Oleh: Kumpulan Editor, Berita PPM   Bengkel Keserakanan dan Kesepunyaan Bidang Data dan Maklumat telah diadakan pada 19 dan 20 April 2017 di Perpustakaan Tun Abdul Razak, Universiti Teknologi MARA (UiTM). Bengkel ini telah dihadiri oleh ahli Majlis Ketua Pustakawan (MKP) beserta Timbalan Ketua Pustakawan Universiti Awam (UA).   Dalam ucapannya, Tuan Haji Salleh Hudin […]

Read More Bengkel Keserakanan dan Kesepunyaan Bidang Data dan Maklumat

Program Pengurusan Perpustakaan (IM244) Ditempatkan di Kampus Rembau, UiTM Negeri Sembilan.

Oleh: Kumpulan Editor, Berita PPM Pada 11 Januari 2017, Universiti Teknologi MARA Kampus Rembau telah mula dibuka.  Terdapat sebanyak tiga (3) fakulti memenuhi kampus UiTM Cawangan Negeri Sembilan, iaitu Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Fakulti Pengurusan Maklumat (Program Pengurusan Perpustakaan (IM244).  Kampus yang dibina di tapak seluas32.4 hektar in merupakan kampus ketiga […]

Read More Program Pengurusan Perpustakaan (IM244) Ditempatkan di Kampus Rembau, UiTM Negeri Sembilan.

Literasi Maklumat di KD PELANDOK, TLDM

Oleh : Azraai bin Abidin, Pustakawan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Bermula Januari 2016, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) telah menjalinkan kerjasama dengan Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM) bagi memulakan Program Diploma Pengurusan Logistik (DPL) dan Program Diploma Pentadbiran Perniagaan (DPP) bagi anggota Lain-Lain Pangkat dari Cawangan Bekalan dan Urus Setia, KD Pelandok, Pangkalan TLDM. Menerusi […]

Read More Literasi Maklumat di KD PELANDOK, TLDM