Memantapkan Literasi Maklumat Untuk Pengguna

Oleh : Shamsiah Abu Bakar (Pustakawan Kanan, UM)

Limpahan maklumat sedia ada menyukarkan proses pencarian maklumat secara berkesan. Sehubungan dengan itu, mereka yang mencari maklumat perlu diperkenalkan kepada proses yang terlibat dalam pencarian maklumat melalui kaedah literasi maklumat. Dengan cara ini, maklumat yang diperolehi dapat digunakan dengan cara lebih berkesan.

Perpustakaan Universiti Malaya (UM) dan Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) telah menganjurkan Bengkel TOT Literasi Maklumat selama dua hari, dari 26 hingga 27 Oktober 2016 bertempat di Perpustakaan UM. Bengkel ini telah mengenengahkan konsep pencarian maklumat, sumber maklumat dan kitaran maklumat. Selain daripada itu kepentingan sumber maklumat asas seperti kamus, ensiklopedia, direktori, almanak dan sebagainya juga diberi penekanan. Bagi memudahkan kefahaman, latihan secara hands-on juga diadakan untuk kaedah pencarian melalui katalog atas talian perpustakaan, pangkalan data dalam talian dan Web.

Kesemua peserta telah melalui Bengkel ini dengan baik dan pada masa akan datang penganjuran bengkel sebegini akan diadakan lagi dengan memberi penekanan kepada kaedah penilaian maklumat.

 

This slideshow requires JavaScript.