Memantapkan Literasi Maklumat Untuk Pengguna

Oleh : Shamsiah Abu Bakar (Pustakawan Kanan, UM) Limpahan maklumat sedia ada menyukarkan proses pencarian maklumat secara berkesan. Sehubungan dengan itu, mereka yang mencari maklumat perlu diperkenalkan kepada proses yang terlibat dalam pencarian maklumat melalui kaedah literasi maklumat. Dengan cara ini, maklumat yang diperolehi dapat digunakan dengan cara lebih berkesan. Perpustakaan Universiti Malaya (UM) dan […]

Read More Memantapkan Literasi Maklumat Untuk Pengguna