Program Pustakawan Bestari Inovasi & Teknologi (Pustakawan-BITE) Merapatkan Jurang Pengetahuan dan Kemahiran Teknologi Maklumat (ICT)

Oleh: Muhammad Akmal Ahmat & Nor Shamsinar Baharom Pustakawan Kanan, Universiti Sains Malaysia Pustakawan, Perpustakaan Negara Malaysia KUALA LUMPUR: Profesional Pustakawan kini dicabar untuk maju kehadapan seiring dengan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Terdapat banyak usaha dilakukan oleh pelbagai pihak bagi menyokong golongan profesional Pustakawan, pengurus maklumat serta pelajar-pelajar sains maklumat agar tidak ketinggalan […]

Read More Program Pustakawan Bestari Inovasi & Teknologi (Pustakawan-BITE) Merapatkan Jurang Pengetahuan dan Kemahiran Teknologi Maklumat (ICT)