Pelajar Seliaan Allyarham Prof Madya Dr Mohd Sahrif Mohd Saad Ijazah Peroleh Doktor Falsafah Sains Maklumat

Oleh : Prof Madya Fuziah Mohd Nadzar  

 

Encik Siri Sena Baba Hamid, seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru Darul Aman Kedah, telah mendaftar sebagai calon PhD di Fakulti Pengurusan Maklumat pada Januari 2012 dibawah seliaan Prof. Madya Dr. Mohd Sharif Mohd Saad sebagai penyelia utama dan Prof. Madya Fuziah Mohd Nadzar sebagai penyelia kedua (pakar subjek).  Kajian beliau Information Literacy and Final Year Trainee Teachers: Perceptions and Practices of the Research Process melibatkan guru pelatih di lima buah kampus Institut Pendidikan Guru di utara Malaysia.

 

Skop kajian mengkaji guru pelatih dan kertas projek akhir mereka yang berasaskan action-research. Penemuan kajian beliau membuktikan para responden tidak menunjuk kemahiran literasi maklumat dalam proses penyelidikan mereka secara sama rata di kesemua kampus. Penemuan kajian beliau dapat menyumbang kepada pihak Kementerian Pendidikan untuk menambah baik Agenda Literasi Kebangsaan Malaysia sebagai memenuhi Malaysian Higher Education Blueprint, 2015-2025

 

Pengalaman membentang kertas kerja di dalam dan di luar negara menjadi sangat bermakna pada Siri Sena apabila pihak Jawatankuasa Program UNESCO telah menerima Information Literacy Process Model beliau sebagai Model Literasi Maklumat yang ke-16 di Persidangan Eropah mengenai Literasi Maklumat (ECIL 2013) di Turki.  Namun, lebih kurang dua bulan selepas itu, Siri Sena berhadapan dengan keadaan yang amat menyedihkan.  Dengan kembalinya Prof. Madya Mohd Sharif ke Rahmatullah pada 9 Disember 2013, Siri Sena berhadapan dengan masalah untuk mendapat seorang penyelia utama bagi mengganti arwah Prof. Madya Dr. Mohd Sharif. 

 

Episod sedih yang amat mengejutkan itu juga mengakibatkan beliau melalui tempoh yang sukar dalam pengajiannya kerana kehilangan seorang penyelia dan mentor yang amat dihormati dan dikasihinya.  Walau pun demikian, akhirnya dengan izin Allah SWT, Siri Sena telah lulus viva voce pada Mac 2016 dan dianugerah Ijazah Doktor Falsafah Sains Maklumat dari UiTM pada 21 Oktober 2016 dan kini bergelar Dr. Siri Sena Baba Hamid.

This slideshow requires JavaScript.