Pelajar Seliaan Allyarham Prof Madya Dr Mohd Sahrif Mohd Saad Ijazah Peroleh Doktor Falsafah Sains Maklumat

Oleh : Prof Madya Fuziah Mohd Nadzar     Encik Siri Sena Baba Hamid, seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru Darul Aman Kedah, telah mendaftar sebagai calon PhD di Fakulti Pengurusan Maklumat pada Januari 2012 dibawah seliaan Prof. Madya Dr. Mohd Sharif Mohd Saad sebagai penyelia utama dan Prof. Madya Fuziah Mohd Nadzar sebagai penyelia […]

Read More Pelajar Seliaan Allyarham Prof Madya Dr Mohd Sahrif Mohd Saad Ijazah Peroleh Doktor Falsafah Sains Maklumat