Garis Panduan Langganan Sumber Maklumat Elektronik dimurnikan untuk Universiti di Malaysia

Oleh: Jawatankuasa Kerja Mengkaji Lesen Perjanjian, MOLEC

 

Jawatankuasa Kerja Mengkaji Lesen Perjanjian dibawah Malaysian Online E-Resources  Consortium (MOLEC) telah bersidang pada 11 dan 14 November 2016 untuk mengemaskini Garis Panduan Langganan Sumber Maklumat Elektronik di Perpustakaan Universiti Malaya. Ahli Jawatankuasa ini terdiri daripada Dr. Nor Edzan Che Nasir (UM), Sutarmi Kasimun (UM), Siti Khabshah (MMU) dan Zawawi Tiyunin (UMS). Penyediaan garis panduan ini adalah untuk memberi panduan kepada pustakawan universiti di Malaysia untuk membuat langganan terhadap pangkalan data dan buku elektronik. Asas panduan penyediaan garis panduan ini adalah Pekeliling Perbendaharaan Malaysia, Prosedur Operasi Standard Perolehan Langganan Pangkalan Data Dalam Talian Untuk PNM, dan prosedur langganan antarabangsa. Garis Panduan Langganan Sumber Maklumat Elektronik akan dibawa ke Mesyuarat PERPUN untuk kelulusan dan kegunaan perpustakaan di Malaysia.

Rujukan laman web. URL: http://perpun.upm.edu.my/myuninet/?page_id=1644

This slideshow requires JavaScript.