Garis Panduan Langganan Sumber Maklumat Elektronik dimurnikan untuk Universiti di Malaysia

Oleh: Jawatankuasa Kerja Mengkaji Lesen Perjanjian, MOLEC   Jawatankuasa Kerja Mengkaji Lesen Perjanjian dibawah Malaysian Online E-Resources  Consortium (MOLEC) telah bersidang pada 11 dan 14 November 2016 untuk mengemaskini Garis Panduan Langganan Sumber Maklumat Elektronik di Perpustakaan Universiti Malaya. Ahli Jawatankuasa ini terdiri daripada Dr. Nor Edzan Che Nasir (UM), Sutarmi Kasimun (UM), Siti Khabshah […]

Read More Garis Panduan Langganan Sumber Maklumat Elektronik dimurnikan untuk Universiti di Malaysia