Wan Suhaimi Arifin Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kumpulan Perpustakaan Perubatan PPM bagi Sesi 2016/2018 Buat Kali Pertama

Oleh: Jawatakuasa Tetap Kumpulan Perpustakaan Perubatan

Buat pertama kalinya Encik Wan Suhaimi Arifin mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kumpulan Perpustakaan Perubatan bagi menggantikan Puan Engku Razifah Engku Chik yang telah berpindah ke Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Mesyuarat telah diadakan pada 14 November 2016 di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Perlantikan Jawatankuasa baharu bagi tahun 2016/2018 telah diadakan dan terdiri daripada:

Pengerusi                : Encik Wan Suhaimi Arifin (UKM)
Timbalan Pengerusi   : Encik Hafit Husin (IIUM)
Setiausaha               : Cik Levas Mejus (NUMed)
Penolong Setiausaha : Puan Hasnah Abd Rahim (UiTM)

Ahli Jawatankuasa     :
Puan Azizah Abd Aziz (UCSI)
Encik Hasbollah Atan (PU)
Encik Mohd. Faizal Abd. Aziz (UM)
Puan Nurdiyana Husin (AIMST)
Puan Rohana Mat Noor (UiTM)
Puan Rugayah Ali (USM)

Mesyuarat juga telah melantik ahli untuk menerajui 6 biro utama iaitu :

  • Promosi/Keahlian – Puan Azizah Abd Aziz (UCSI)
  • Sosial/Lawatan/Kerjasama – Encik Hasbollah Atan (PU)
  • Penerbitan Berita/Laman Web MLG – Encik Mohd. Faizal Abd. Aziz (UM)
  • Pembangunan Profesional/Khidmat

Nasihat/Khidmat Masyarakat/Latihan – Puan Nurdiyana Husin (AIMST)

  • Sumber Elektronik – Puan Rohana Mat Noor (UiTM)
  • Penyelidikan/Usage Report/Medicore – Puan Rugayah Ali (USM)

 

Sebagai penutupan mesyuarat kali ini, Majlis Perpisahan telah diadakan bagi lapan orang ahli yang telah berpindah dan tidak lagi bertugas di perpustakaan perubatan.

Maklumat terkini berkaitan kumpulan boleh layari laman web URL: https://mlgnet.wordpress.com

This slideshow requires JavaScript.