Bantuan Bahan Bacaan Untuk Masyarakat Orang Asli di Kluang, Johor

Oleh:     Noraziah Sharuddin

Timbalan Ketua Pustakawan UTM merangkap

Pengerusi PPM Kumpulan Selatan

 

Keperluan masyarakat minoriti orang asli terhadap bahan bacaan perlu diberi perhatian oleh pustakawan dalam memastikan mereka tidak ketinggalan dalam mendapatkan akses kepada bahan bacaan berkualiti. Selaras dengan hasrat  tersebut, PPM Kumpulan Selatan dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru (PPD JB) serta Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah berusaha mengumpul koleksi bahan bacaan untuk disumbangkan kepada Pusat Sumber, Sekolah Kebangsaan Punan, Kluang, Johor. Pusat sumber  sekolah yang terletak di perkampungan orang asli ini  memerlukan  koleksi yang bukan sahaja untuk keperluan  murid-murid sekolah tersebut tetapi juga untuk digunakan oleh penduduk orang asli sekitarnya.

 

PPM Kumpulan Selatan telah melancarkan kutipan buku terpakai serta baharu bersesuaian dengan keperluan murid sekolah serta masyarakat setempat berjumlah hampir 200 judul buku.  Sumbangan  telah disampaikan pada 13 Mac 2016 kepada guru yang  mewakili PPD JB  untuk disalurkan  ke Pusat Sumber tersebut. Semoga usaha murni PPM Kumpulan Selatan ini dapat sedikit sebanyak membantu meningkatkan koleksi Pusat Sumber tersebut serta meningkatkan minat membaca dalam kalangan masyarakat orang asli setempat.

 

slide1