MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN PUSTAKAWAN MALAYSIA (PPM) BAGI TAHUN 2013 / 2014

Dengan segala hormatnya ingin memaklumkan bahawa Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) akan mengadakan Mesyuarat Agung PPM kali ke-58 sebagaimana ketetapan berikut:

Tarikh: 14 April 2014/14 JamadilAkhir 1435 (lsnin)
Masa: 8:00 pagi
Tempat: Auditorium Tun Suffian, Fakulti Undang-undang, Universiti Malaya, 50603 KUALA LUMPUR
Kehadiran semua ahli serta segala kerjasama dan sokongan amatlah diharapkan. Ini bagi memastikan mesyuarat ini dapat diadakan dengan jayanya dan seterusnya membantu kemajuan tenaga kerja industri perpustakaan dan maklumat di negara kita. Maklumat lanjut (Notis & Surat Pelepasan) boleh didapati di lampiran.