“American Corner” Pertama di Universiti Awam

Oleh   Zawawi Tiyunin (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan UMS) dan, Rosnitah Gumpar (Pustakawan Kanan UMS)   Universiti Malaysia Sabah (UMS) merupakan Universiti Awam pertama di Malaysia menempatkan “American Corner” di Perpustakaan. Sudut ini wujud dengan termeterainya Memorandum Persefahaman (MoU) antara UMS dan Bahagian Perhubungan Awam Kedutaan Amerika Syarikat pada 23 September 2016 di Bangunan Canselori, UMS. […]

Read More “American Corner” Pertama di Universiti Awam