“American Corner” Pertama di Universiti Awam

Oleh  

Zawawi Tiyunin (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan UMS) dan,

Rosnitah Gumpar (Pustakawan Kanan UMS)

 

Universiti Malaysia Sabah (UMS) merupakan Universiti Awam pertama di Malaysia menempatkan “American Corner” di Perpustakaan. Sudut ini wujud dengan termeterainya Memorandum Persefahaman (MoU) antara UMS dan Bahagian Perhubungan Awam Kedutaan Amerika Syarikat pada 23 September 2016 di Bangunan Canselori, UMS. Majlis menandatangani MoU telah disempurnakan oleh Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah, Naib Cancelor UMS dan Mr. Frank J. Whitaker, Kaunselor Perhubungan Awam, Kedutaan Amerika Syarikat dan disaksikan oleh Encik No’man Hj. Ahmad, Pendaftar UMS dan Mr. Michael Cavey, Penolong Pegawai Hal Ehwal Kebudayaan, Kedutaan Amerika Syarikat.

Rekaan untuk sudut ini berdasarkan tema ‘Smithsonian’ akan dibuat dengan kerjasama agensi negeri yang berkaitan. Rekaan ini tertumpu kepada penyediaan ruang yang lebih praktikal dan mudah diakses oleh pengguna.

Sudut ini bertujuan untuk mewujudkan satu ruang yang akan menempatkan bahan berkaitan Amerika Syarikat seperti bahan pendidikan, geografi, sejarah, masyarakat serta budaya.  Selain itu, pelbagai program kerjasama seperti pembelajaran bahasa Inggeris dan perlindungan alam sekitar akan diadakan. Aktiviti ini dijangka akan memberi manfaat kepada warga kampus khasnya dan masyarakat di Sabah amnya.

usums1

Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman di antara YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah, Naib Cancelor UMS dan Mr. Frank J. Whitaker, Kaunselor Perhubungan Awam, Bahagian Perhubungan Awam, Kedutaan Amerika Syarikat

usums2

Pertukaran Dokumen di antara Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah, Naib Cancelor UMS dan Mr. Frank J. Whitaker, Kaunselor Perhubungan Awam, Bahagian Perhubungan Awam, Kedutaan Amerika Syarikat.