‘PERPUSTAKAAN 5.0’- YBHG. DATUK ISHAM ISHAK

INTIPATI UCAPTAMA BERTAJUK ‘PERPUSTAKAAN 5.0’ OLEH YBHG. DATUK ISHAM ISHAK, KSU MOTAC DI PERSIDANGAN TAHUNAN PERPUSTAKAAN MALAYSIA #PTPTM2019, 26 MAC 2019:-

1. Kedudukan negara kita daripada sebuah negara ‘Leader’ menjadi negara ‘kompetitif’ dan kini sebagai complimenting. Jika tidak meningkat ilmu akan jadi follower.

2. Perlu bangunkan dan adaptasi Perpustakaan 5.0 secara berfasa (Cabaran pertama : Dana)

3. Teknologi masa depan perlu mudahkan orang datang ke perpustakaan (Cabaran kedua : Infrastruktur).

4. Peraturan perlu selari dengan teknologi 5.0. (Cabaran ketiga : Akta/ peraturan/S.O.P)

5. Pembangunan yang menjaga hak cipta pemilik
(Cabaran keempat : Hak Cipta)

6. Perlu terima kehadiran teknologi baharu. Perlu belajar dan belajar semula.

7. Pembangunan kapasiti pustakawan agar memahami teknologi baharu.

8. Teknologi digital boleh mencipta peluang kerja baharu. Contoh dalam ‘Big Data’ boleh melahirkan profesion datalist dsb.

9. Perlu mencari teknologi yang memberi manfaat dan impak yang besar kepada komuniti.

10. Kita perlu jadi negara ‘Pemimpin’ semula, bukan negara kompetitif, complementing atau follower.

11. Tiga (3) ciri-ciri Pustakawan 5.0:

(a) Kemahiran Adaptif – memahami dan menyelesaikan masalah kompleks yang memerlukan kaedah penyelesaian baharu.

(b) Kemahiran teknikal – Pustakawan ideal perlu menjadi generalist dan specialist dalam masa yang sama.

(c) Kemahiran teknologi – Pengetahuan dan penguasaan teknologi digital baharu. Perlu belajar sepanjang masa.

12. Kemahiran baharu perlu dicungkil dan ditonjolkan untuk jadi negara ‘Pemimpin’.

13. Persoalan : Adakah kita masih relevan?

14. “Apabila kita gagal, anak-anak kita akan gagal, komuniti akan gagal.”

Sekian.

 

Muat turun slaid pembentangan. KLIK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s