Pustakawan UMS Wakili Malaysia di IFLA Global Vision Regional Workshop Asia Oceania

Oleh: Kumpulan Editor Berita PPM

Baru-baru ini IFLA Global Vision Regional Workshop Asia Oceania yang dihos oleh National Library of Vietnam telah diadakan dari 23 hingga 25 Mei 2018 di Hanoi, Vietnam. Seramai 37 orang peserta dari 31 buah negara dari rantau Asia dan Oceania telah menyertai bengkel ini dan Malaysia telah diwakili oleh Zawawi Tiyunin, pustakawan daripada Universiti Malaysia Sabah (UMS) merangkap Ahli Majlis PPM dan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Penerbitan PPM.

Program ini merupakan program fasa kedua dan telah dikendali menggunakan kaedah perbincangan, brainstorming, knowledge café dan persembahan bagi merancakkan lagi sumbangan pendapat dan idea untuk mencapai satu kemuafakatan. Tujuan utama program ini adalah untuk mendapat idea dan mengambil tindakan bagi menyedia strategi kepada visi IFLA untuk dilaksana diperingkat global.

Program selama dua hari ini tertumpu kepada 10 peluang atau opportunities yang termaktub di dalam  Summary Report. Kupasan idea lebih tertumpu kepada rantau Asia dan Oceania. Dengan sebanyak 858 tahun pengumpulan pengalaman peserta bertugas di perpustakaan, bengkel ini berjaya mengenalpasti idea dan peluang yang paling sesuai dan relevan untuk IFLA Global Vision. Di penghujung program, kesemua peserta diminta untuk melaksana program yang sama di negara masing-masing untuk melihat idea pustakawan di negara tersebut.

Persembahan kumpulan berdasarkan kreativiti kumpulan. Peserta-peserta adalah dari Malaysia, Jepun, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan, Laos, Brunei, Australia, Papua New Guinea dan Korea.
Persembahan kumpulan berdasarkan kreativiti kumpulan. Peserta-peserta adalah dari Malaysia, Jepun, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan, Laos, Brunei, Australia, Papua New Guinea dan Korea.
Zawawi membentang idea kumpulan kepada peserta dari Filipina, Nepal dan Bangladesh.
Peserta IFLA Global Vision dari 31 buah negara Asia and Oceania
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s