Pemurnian Buku Panduan PPM

Oleh: Kumpulan Editor Berita PPM

Pada 29 dan 30 Januari 2018 yang lalu Jawatankuasa Penerbitan telah mengadakan Bengkel Penyediaan Buku Panduan PPM. Bengkel selama dua hari ini telah diadakan  di Perpustakaan Negeri Sabah. Seramai 5 orang ahli terlibat dalam pemurnian buku panduan ini.

Menurut Zawawi Tiyunin, Pengerusi Jawatankuasa Penerbitan, bengkel ini diadakan untuk menyemak dan memurnikan Buku Panduan PPM terbitan 2010. Perkara yang disemak adalah berkaitan dengan pengenalan, jawatankuasa dan kumpulan, sejarah dan beberapa perkara yang melibatkan pengurusan PPM. Jawatankuasa merancang untuk mengedar Buku Panduan ini semasa Mesyuarat Agung akan datang.

Ahli jawatankuasa ini juga berkesempatan mengadakan lawatan santai ke Perpustakaan Negeri Sabah (PNS) yang dikendalikan oleh Puan Dg Salwah Pg Abd Razak, Pustakawan PNS. Jawatankuasa Penerbitan juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada PNS kerana sudi menyediakan ruang untuk bengkel tersebut.

Bengkel Penyediaan Buku Panduan PPM
Ahli Jawatankuasa yang terlibat dalam penyediaan Buku Panduan PPM
Lawatan di Perpustakaan Negeri Sabah

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s