Kepentingan Memberi maklumbalas/respon pada pelanggan

Oleh : Md. Yazid Bin Muji, Pustakawan, Universiti Tenaga Nasional

 

Apakah yang dimaksudkan maklumbalas?

 • Ia berkaitan dengan penyataan tentang sesuatu perkara yang dihadapi oleh pelanggan. Maklum balas boleh berbentuk ucapan, penghargaan, atau aduan yang timbul daripada ketiadakpuasan hati pelanggan berkenaan mana-mana aspek perkhidmatan yang diterima. (Pejabat Pendaftar USM)
 • Respon : reaksi, balasan, gerak balas, jawapan. (mykamus.com)

 

Kepentingan maklumbalas

 • Untuk memenuhi expectations/jangkaan
 • Membantu menyelesaikan sesuatu permasalahan.
 • Suatu perkongsian idea dan ilmu.
 • Mewujudkan peluang atau ruang komunikasi.
 • Membina hubungan antara manusia.
 • Mengelak kekeliruan dalam sesuatu perkara.
 • Meningkatkan kualiti sesuatu Perkhidmatan/Jabatan/Organisasi.
 • Menunjukkan sikap profesional/efisien/positif.

 

Kaedah memberi maklumbalas yang terbaik

 • Memberi maklum balas mengenai aduan/isu-isu pelanggan dalam masa 24 jam pada hari bekerja.
 • Berkomunikasi dengan jelas berkenaan aduan/isu tersebut.
 • Menangani aduan/isu secara adil, objektif dan tepat pada masanya dengan memaklumkan kepada pelanggan berkenaan sesuatu keputusan/output tidak lewat daripada 14 hari kalendar dari tarikh penerimaan aduan tersebut.
 • Memastikan pelanggan sentiasa diberitahu sekiranya isu-isu tersebut tidak dapat ditangani dalam jangka masa yang telah ditetapkan.

 

 • Memberi maklumat berkenaan saluran tambahan/alternatif sekiranya pelanggan tidak berpuas hati dengan tindakan yang telah diambil oleh pihak organisasi/jabatan/pemberi perkhidmatan.

One thought on “Kepentingan Memberi maklumbalas/respon pada pelanggan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s