Mesyuarat Kumpulan Perpustakaan Perubatan (MLG) bagi perancangan aktiviti-aktiviti 2017 dan 2018

 

Kumpulan Perpustakaan Perubatan (MLG), yang dipengerusikan oleh Encik Wan Suhaimi Ariffin, telah mengadakan mesyuarat pertamanya pada 15 Disember 2016 di Perpustakaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM), PPUKM.  Ahli jawatankuasa yang dilantik terdiri daripada wakil-wakil dari pelbagai institusi. Jawatankuasa yang dilantik adalah Jawatankuasa Promosi dan Keahlian, Sosial, Lawatan dan Kerjasama, Penerbitan Berita dan Laman Web MLG, Pembangunan Profesional, Khidmat Nasihat dan Masyarakat, Latihan serta Consortium PD,  Demo dan Runding Harga.

Mesyuarat diadakan bertujuan sebagai kesinambungan dan penyelarasan perancangan serta membincangkan aktiviti-aktiviti yang akan dianjurkan sepanjang 2017 dan 2018. Antara aktiviti yang telah dirancangkan adalah pengemaskinian keahlian MLG, pengendalian dan perancangan aktiviti sosial dan kemasyarakatan ahli MLG, penerbitan berita-berita berkaitan MLG, penetapan latihan-latihan yang sesuai untuk ahli MLG, penentuani kepakaran dalam  sesuatu subjek, penyediaan union list sumber elektronik serta pengemaskinian da penerbitan MEDICORE.

Pengerusi MLG bersama-sama ahli jawatankuasa yang dilantik bergambar kenangan sebelum memulakan mesyuarat

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s