Bengkel Merekabentuk Perkhidmatan Perpustakaan Universiti Awam Sejajar Dengan Amanat Menteri Pendidikan Tinggi 2017

Oleh: Kumpulan Editor, Berita PPM

 

Majlis Ketua Pustakawan (MKP) telah bersetuju untuk melaksanakan penjajaran peranan dan fungsi perpustakaan Universiti Awam (UA) dalam menyokong usaha Kementerian Pendidikan Tinggi merekabentuk semula pendidikan tinggi di Malaysia. Hasilnya ialah penganjuran Bengkel Merekabentuk Perkhidmatan Perpustakaan Awam Sejajar Dengan Amanat Menteri Pendidikan Tinggi 2017 yang telah diadakan pada 10 April 2017 di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur.

 

Bengkel ini telah dihadiri oleh 23 orang Timbalan Ketua Pustakawan dari UA. Puan Noraziah Sharudin, Timbalan Ketua Pustakawan UTM telah mengendalikan bengkel satu hari ini dan antara perkara yang dibincangkan adalah:

  1. Redesigning Higher Education
  2. Massive Open Online Courses (MOOCS)
  3. Keserakanan dan Kesepunyaan
  4. Co-Curators of Knowledge
  5. Program Kepimpinan
  6. Pelaburan kerajaan – Penerbitan/Bilangan Harta Intelek /SitasiPenerbitan

 

Hasil dari bengkel ini akan dibentangkan kepada Majlis Ketua-ketua Pustakawan sebelum dibentangkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s