Peningkatan Dalam Pengindeksan Rekod IR UNIMAS oleh Google Scholar

Oleh: Wan Abdul Rahman Bin Wan Bujang, Pustakawan Kanan &
Karen Kornelius, Pustakawan, CAIS, UNIMAS

Pengindeksan rekod IR UNIMAS oleh Google Scholar telah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara bagi suku akhir tahun 2016. Pencapaian ini sangat membanggakan kerana dalam tempoh 4 bulan sebanyak 4,760 rekod dicatat berbanding 2,200 rekod pada Julai 2016. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 216% iaitu pencapaian yang tertinggi setakat ini untuk sepanjang penubuhannya.

Pencapaian ini adalah kerana CAIS komited untuk mengumpul dan mengemaskini data-data IR, terutamanya rekod-rekod penerbitan UNIMAS yang telah diindeks oleh Scopus, ISI Web of Science dan ERA ke dalam rekod IR ini. Langkah ini telah membuahkan hasil yang sangat membanggakan kerana IR UNIMAS boleh menjadi satu portal rujukan maklumat yang berindeks pada masa akan datang. Selain meningkatkan visibiliti penerbitan, ianya juga membantu meningkatkan jumlah sitasi penerbitan UNIMAS serta webometrik UNIMAS.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s